Kryptowaluty

Po ETF-ach Bitcoina, zainteresowanie ETF-ami Ether jest teraz następujące

16 listopada 2023 r.

Rynek kryptowalut nadal szybko ewoluuje, a jednym z najnowszych wydarzeń przyciągających uwagę inwestorów jest wprowadzenie funduszy ETF (Exchange-Traded Funds) dla aktywów cyfrowych, takich jak Bitcoin i Ethereum. Główni zarządzający aktywami, w tym Blackrock, niedawno złożyli wniosek o zatwierdzenie przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) uruchomienia funduszy ETF Bitcoin, a teraz w porządku obrad są również fundusze ETF ETH.

Obietnica kryptowalutowych funduszy ETF

Kryptowalutowe fundusze ETF mogą znacznie zwiększyć dostęp inwestorów instytucjonalnych i detalicznych do aktywów cyfrowych. ETF to fundusz inwestycyjny będący przedmiotem obrotu na giełdach, co oznacza, że inwestorzy mogą kupować akcje reprezentujące koszyk kryptowalut bez konieczności posiadania samych aktywów cyfrowych.

Proponowane fundusze ETF Bitcoin i Ether umożliwiłyby inwestorom instytucjonalnym łatwe i bezpieczne inwestowanie w te cyfrowe aktywa. Rozwój ten mógłby jeszcze bardziej zwiększyć akceptację i legitymizację kryptowalut jako kategorii inwestycyjnej.

Kryteria wyboru kryptowalut do funduszu ETF

Zarządzający aktywami nie mają publicznych kryteriów, które musi spełniać krypto ETF, ale ponieważ ETF musi uzyskać zgodę organów regulacyjnych, będą ostrożnie decydować, o którą kryptowalutę chcą się ubiegać. Prawdopodobnie następujące punkty są ważne w tych rozważaniach:

  1. Kapitalizacja rynkowa i płynność: Kryptowaluty rozważane do ETF powinny mieć znaczną kapitalizację rynkową i wystarczającą płynność, aby zapewnić płynny handel na giełdzie.
  2. Zgodność z przepisami: kluczowe jest, aby kryptowaluta spełniała wymogi regulacyjne organów regulacyjnych, takich jak SEC, aby kwalifikować się jako ETF.
  3. Bezpieczeństwo i ochrona: wybrane kryptowaluty powinny mieć silne protokoły bezpieczeństwa w celu ochrony przed włamaniami i utratą aktywów.
  4. Przejrzystość i sprawozdawczość: Kryptowaluty kwalifikujące się do ETF muszą oferować wysoki poziom przejrzystości w zakresie swojej działalności blockchain i sprawozdawczości finansowej.

Przyszłość kryptowalutowych funduszy ETF

Zatwierdzenie Bitcoina i ewentualnie Ether ETF byłoby kamieniem milowym dla branży kryptowalut. Mogłoby to przynieść nie tylko większy napływ kapitału na rynek kryptowalut, ale także szersze uznanie aktywów cyfrowych jako legalnej i ugruntowanej klasy aktywów.

Podczas gdy przyjęcie kryptowalutowych funduszy ETF przynosi znaczące korzyści, niewątpliwie będą prowadzone dalsze dyskusje i oceny, aby zapewnić, że te nowe narzędzia inwestycyjne spełniają niezbędne standardy regulacyjne i bezpieczeństwa.

Pojawienie się kryptowalutowych funduszy ETF oznacza ekscytujący okres dla inwestorów zainteresowanych przestrzenią kryptowalutową, z możliwością inwestowania w aktywa cyfrowe w sposób regulowany i kontrolowany.